HEADLINE IT!

Vi stödjer Alopeci förbundet

Alltid fast frakt! 40kr

Köpvillkor

Försäljningsvillkor
Samtliga priser på perukcentralen.com visas inklusive 25 % moms. Inga extra kostnader utöver frakt tillkommer. Efter lagd beställning skickas ett e-mail ut till köparen med detaljerad information om köpet. Kvitto på betald vara följer alltid med paketet.

Orderbekräftelse
En orderbekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som Ni har angivit i era kunduppgifter. Denna e-postadress används även vid eventuella kontakter med kundtjänst.

Frakt
Fraktkostnaden kan du se i kassan innan du bekräftar köpet.

Betalsätt
I kassan väljer du även vilket betalningsalternativ du föredrar. Tre olika alternativ finns:
- 1. Postförskott - Du betalar när du hämtar ut paketet på Postens utlämningsställe.
- 2. Förskottsbetalning via Bankgiro - Du betalar in ordersumman till vårt Bankgiro (219-4959). Så fort betalningen har registrerats skickas ordern iväg.

- 3. Vi tar även Swish (betala direkt med mobilen till nummer 123 344 42 70). Enkelt, snabbt och säkert.

Ange alltid ditt ordernummer vid förskottsbetalning och Swish.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt 14 dagar från det att er beställning görs. Skulle någon vara tillfälligt vara slut i lagret kan leveranstiden vara längre. I förekommande fall får ni meddelande om detta med uppskattad leveranstid, och kan då avbeställa ordern utan kostnad.

Personuppgifter
För att handla hos oss måste ni fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen.
Det är viktigt att vi får er e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order mm, men ni kan själv välja om ni vill ha nyhetsutskick från oss eller inte.
Vi förmedlar eller säljer aldrig uppgifter till tredje part.

Utebliven betalning
Vid eventuell fakturering är betalningstiden 30 dagar. Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsavgifter och dröjsmålsränta enligt lag.
 
Ångerrätt och retur
För privatpersoner gäller full ångerrätt inom fjorton dagar från det att varan mottagits, förutsatt att varan är i nyskick. Det är viktigt att en kopia av faktura/följesedel bifogas.

Fraktavgift och returporto betalas alltid av kunden.

Eventuell avbokning av order måste ske inom 24 timmar.

Ni som kund är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst pga. bristande emballage kommer att debiteras kunden.
OBS! Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott).

Hur gör jag vid eventuell retur?
Begäran om retur måste vara gjord inom fjorton dagar efter leverans.
Fraktkostnader betalas av returnerande kund.
Etiketter måste sitta kvar och hårnät får ej saknas.
Peruken får inte vara kammad eller på något annat sätt vara utsatt för åverkan eller dofter så som  parfym eller cigarettrök.
Peruken måste återsändas i sin originalförpackning.
Efter godkänd retur ersätts varan mot önskad peruk i första hand eller så återbetalas varans belopp till angivet konto. Ange därför alltid kontonummer för att underlätta återbetalning.
Var vänlig kontakta alltid oss innan eventuell retur.
Returnerad vara måste vara i förstklassigt skick.
Vid försenad retur så utgår en avgift.

Vi har rätt att göra prisavdrag vid återbetalning för en eventuell värdeminskning som uppkommit på varan. Kunden kan även välja att vi skickar om peruken där kunden står för fraktkostnaden

Våra varor är alltid kvalitetskontrollerade innan de skickas till kund

Du får naturligtvis prova peruken men inte använda den eftersom de är en personlig produkt.

Ej uthämtad vara debiteras med 500 kr för ersättning av frakt- och hanteringskostnader.

Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i marknadsföringen och för utgående varusortiment.
Vi har ingen förpliktelse att leverera varor med uppenbar fel prissättning.
Vi garanterar inte att varor levereras inom angiven tid då oförutsedda förseningar kan inträffa.
Vi lämnar ingen kompensation för olägenheter som kan uppstå vid eventuella förseningar.

Tvist
Tvist med anledning av tillämpningen eller tolkningen av dessa köpvillkor skall i första hand lösas genom förhandling mellan Kund och Butiken. Kan dessa parter inte komma överens avgörs tvisten i svensk domstol enligt svensk rätt.

Force majeure

Perukcentralen är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, krig, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof, flyg eller transport-stopp.

I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsatts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

 

Garantiprodukter - Perukcentralen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

DATASKYDDS- OCH INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din integritet och det är viktig för oss och du alltid ska känna dig trygg när du handlar hos oss. Hos oss behandlas alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vi har uppdaterat vår identitetspolicy och våra användarvillkor i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Garantiprodukter i Sundsvall AB.

 

Varför behandlar vi uppgifter
•För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.
•För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
•För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
•Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
•Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

 

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:
•För och efternamn
•Personnummer, Organisationsnummer
•Adress
•E-postadress
•Telefonnummer
•Betalningsuppgifter
•Kundnummer

Personuppgifterna sparas i ett Excel som endast hanteras av Garantiprodukters personal.
Rättsliga grunder & Lagringstider

 

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra order sparar vi i kundregistret:
•Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

Hur skyddas dina uppgifter
När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:
•Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
•Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
•Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 
Vem kan dina uppgifter lämnas ut till
Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster och fraktbolag.
 
Dina rättigheter
Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa i ett s.k registerutdrag.
Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

Konsumentköplagen (Källa: Konsumentverket)
Följande text är tagen från konsumentverkets hemsida När du som konsument handlar i en affär har du ingen laglig rätt att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, via telefon, TV, Internet eller vid hemförsäljning har du 14 dagars bytesrätt inom Sverige. Genom distansavtalslagen, som började gälla år 2000, har du fått ett förstärkt konsumentskydd vid så kallade distansavtal och hemförsäljningsavtal. .


Distansavtal

Om du köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller Internet, har du enligt distansavtalslagen en bytesrätt som ger dig möjlighet att inom 14 dagar byta din vara. Efter det att du har skickat tillbaka varan ska näringsidkaren snarast, och senast inom 30 dagar, betala tillbaka det du har betalat. Ångerfristen börjar löpa den dag du tagit emot varan, och när det gäller en tjänst den dag då avtalet om tjänsten träffades. Ångerfristen börjar dock inte löpa förrän du fått den information som säljaren enligt lagen är skyldig att ge dig Du har bland annat rätt att få information om din bytesrätt. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Näringsidkaren ska alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Om näringsidkaren inte hämtar varan eller materialet eller fullgör hela sin betalningsskyldighet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, får du behålla varan eller materialet utan att betala något. Leveransskyldighet Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen. Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om den vara du har köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har du rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen. Om du häver avtalet (fel på varan) är näringsidkaren skyldig att lämna tillbaka vad du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.

Peruker Fortsätt